CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN

An toàn là trên hết

Luôn đề cao vấn đề An toàn của khách hàng và của đội ngũ, luôn đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về an toàn.

Xây dựng đội nhóm

Thiết kế những thử thách mới lạ, đòi hỏi các thành viên phải đoàn kết để xây dựng tinh thần đồng đội.

Xây dựng những chuyến du lịch như một gia đình Meerkat

Chăm sóc khách hàng tận tâm chu đáo. Luôn học hỏi kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ nhất kỹ năng sinh tồn để mang lại nhiều trải nghiệm nhất cho thành viên đoàn.

Hướng về thiên nhiên

Thân thiện với môi trường, bảo vệ môi trường, giáo dục ý thức bảo vệ và xây dựng môi trường sạch đẹp.

Thiên về giáo dục

Các tour của Meerkat sẽ có tính giáo dục, nhất là TeamWork và Kỹ năng sống.